Verenigingen

Samen met een netwerk aan professionals, van stagiaire t/m universitair opgeleide medewerkers zetten we ons in voor de doelgroep AD(H)D en alle vormen van autisme waarbij er geen sprake is van ernstige verstandelijke beperkingen. We geven ook graag advies aan zorggroepen, m.b.t. toewijzing zorg, zorgteams samenstellen en knelpunten en kennisdeling in de zorgverlening.

Als NVPA-therapeut houd ik me aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Ik ben aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), die zorg draagt voor de klachten- en geschillenregeling. Voor de procedure bij een klacht kun je informatie vinden op de website van het NVPA (www.nvpa.org) onder het kopje ‘Voor cliënten’. Via het RBCZ-register ben ik onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg (TCZ).

EERSTE NETWERK VOOR PROFESSIONALS, 1NP: Stichting 1nP is een landelijk netwerk van 600 zorg professionals in de geestelijke gezondheidszorg. 1nP werkt als instelling met lokale multidisciplinaire teams verspreid over heel Nederland, waarvoor hoge kwaliteitsstandaarden gelden.

Adres
Reiswijze
Heliotroop 23a
2691 's-Gravenzande
Postadres
Reiswijze
Naaldwijkseweg 200
2691 RN 's-Gravenzande
06-12440532
mariska@reiswijze.nl
KVK
nr. 27354260