Gedragsproblemen

Gedragsproblemen

Reiswijze biedt een integratieve, oplossings- gerichte  psychosociale therapie.  Het heeft als doelstelling het begeleiden van kinderen van 4 tot 21 jaar, die niet lekker in hun vel zitten. Kinderen, waar u als ouders, zich zorgen over maakt. In deze therapie staat het kind centraal en heeft een actieve rol in zijn/haar therapeutisch proces. Het doel is ondersteuning te bieden die precies past bij de vraag van het kind. De therapieduur is over het algemeen kort. De meeste kinderen hebben aan 10 consulten genoeg om weer lekker in hun vel te zitten.

De therapievorm waarmee gewerkt wordt, is afhankelijk van het probleem en hetgeen uw kind aan begeleiding nodig heeft. De therapie kan geboden worden aan het individuele kind maar Reiswijze biedt ook groepstrainingen aan.

Wegwijzer Reiswijze
Klachten

Reiswijze is gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met faalangst en van kinderen met autisme.

Hoe verloopt de therapie?

Na de aanmelding stuur ik een formulier op met vragen over de ontwikkeling van uw kind tot nu. Het kennismakingsgesprek vindt in eerste instantie plaats nog zonder het kind dus alleen met de ouders. We bespreken de ervaringen van de ouders en we bekijken of deze therapie voor het kind geschikt is. Daarna vindt er een gesprek plaats met het kind. Al naar gelang de duur van en het soort klacht volgt om de vijf sessies een oudergesprek, waarin het verloop van de behandeling wordt besproken en behandelingsadviezen worden gegeven. Soms vindt de therapie plaats in aanwezigheid van 1 van de ouders. De inhoud van de sessies wordt alleen na toestemming van het kind besproken. Ik informeer de ouders wel over het proces van de therapie, zij krijgen een actieve rol toebedeeld in het therapeutisch proces van hun kind.Het succes van de behandeling hangt af van de steun van de omgeving, de interne mogelijkheden en de motivatie van het kind. Het kind en de ouders mogen mij, tussen de sessies door, bellen.

Adres
Reiswijze
Heliotroop 23a
2691 's-Gravenzande
Postadres
Reiswijze
Naaldwijkseweg 200
2691 RN 's-Gravenzande
06-12440532
mariska@reiswijze.nl
KVK
nr. 27354260